موارد رد دفاتر مالیاتی

موارد رد دفاتر مالیاتی
موارد رد دفاتر مالیاتی
موارد رد دفاتر مالیاتی

موارد رد دفاتر مالیاتی چه مواردی است؟

موارد رد دفاتر مالیاتی را در این مطلب توضیح داده ایم.

ماده ۱۶

تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر مالیاتی می باشد.

موراد رد دفاتر مالیاتی

1-در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2-عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3-تاخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آیین نامه.

4-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آیین‌نامه ۵-در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای از دسترس خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی قرار نگیرد

6-عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی مکانیزه الکترونیکی و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یاد شده می باشند.

7-جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.

8-عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحویل شده و نانویس.

9-تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالی آتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذیربط.

10-تغییر روش نگهداری دفاتر اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالی آتی یا دوره مالی.

11-تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.

12-حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

تبصره

در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحیه باشد موضوع به رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده باخت بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد.

برای کسب اطلاعات در زمینه مالیات بر ارث ، مطالعه آن را به شما توصیه می کنیم!

قبولی دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

ماده ۱۷

هیئت ۳ نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

تبصره

در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون مفاد این فصل به مدت سه سال عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است جاری می باشد.

این آیین نامه در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۰ فصل و ۱۷ ماده ۱۱۰ تبصره به تصویب و مقررات آن از لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد در مورد سال مالی که از به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد.

نحوه ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

ماده ۱۵

دفاتر صورت درآمد و هزینه ماهانه خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و مهلت تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک محل اقامتگاه قانونی معدی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی اثر مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورتمجلس می گردد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »