معافیت های مالیاتی موقوفات ، نذورات ، کمک ها و هدایا

معافیت مالیاتی موقوفات
معافیت مالیاتی موقوفات
معافیت مالیاتی موقوفات

معافیت مالیاتی بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها و تکایا

بند الف ماده 139 :

موقوفات ،ندورات ، پذیره ، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی ، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ، آستانه حضرت معصومه (س) آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) “شاه چراغ” ، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.

تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

مالیات بر ارث سهام عدالت

معافیت مالیاتی جمعیت حلال احمر

بند ب ماده 139 :

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت حلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت مالیاتی صندوق ها

ماده 133 قانون مالیات های مستقیم :

صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده می شود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور ، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

بند ج ماده 139 :

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت مالیاتی مدارس علوم اسلامی

بند د ماده 139 :

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.

تشخیص مدارس علوم اسلمی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.

معافیت مالیاتی نهاد های انقلاب اسلامی

بند ه ماده 139 :

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهاد های انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.

تشخیص نهاد های انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد.

معافیت مالیاتی صندوق عمران موقوفات کشور

بند و ماده 139 :

آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت مالیاتی خمس و زکات

بند ز ماده 139 :

درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه ، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت های مالیاتی مربوط به فعالیت های اسلامی و فرهنگی

بند ح ماده 139 :

آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی ، تحقیقات فرهنگی ، علمی ، دینی ، فنی ، اختراعات ، اکتشافات ، تعلیم و تربیت ، بهداشت و درمان ، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلا ها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی ، مراسم تعزیه و اطعام ، تعمیر آثار باستانی ، امور عمرانی و آبادانی ، هزینه یا وام تحصیل دانش آموزان و دانشجویان ، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد ، مشروط بر این که دزآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد ، و همچنین ساخت ، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکانو نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف ، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان ، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی ، معلولان جسمی و حرکتی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست ، مراکز آموزش ، توانبخشی ، و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا ، کم بینا ، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند ، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره : مفاصاحساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود ، برای برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین ، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می شود.

همچنین در مورد سال های قبل از ابلاغ این قانون ، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان انور مالیاتی ارائه شود ، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

معافیت مالیاتی موسسات خیریه

بند ط ماده 139 :

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند ، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه های آن ها نظارت کند ، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره : کمک های نقدی و غیر نقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.

معافیت مالیاتی احزاب ، انجمن ها و تشکل های غیر دولتی

بند ی ماده 139 :

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند ، و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضای آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود ، از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت مالیاتی اقلیت های دینی

بند ک ماده 139 :

موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر این که رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد ، از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی

بند ل ماده 139 :

فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط) ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند ، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ها

تبصره 1 : وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینار ها ، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و … در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند ، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2 : حکم تبصره 2 ماده 2 این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.

تبصره 3 : آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 : مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می گیرد.

تبصره 5 : درآمد ها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بند های (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد.این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »