مالیات نقل و انتقال حق واگذاری

مالیات نقل و انتقال حق واگذاری

مالیات نقل و انتقال حق واگذاری

مالیات نقل و انتقال حق واگذاری و نحوه محاسبه آن را در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم.

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری بر اساس مقررات بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
شماره : 232/9735
تاریخ : 1395/06/02


بازگشت به نامه شماره 250/6520 مورخ 1395/4/8 منضم به نامه شماره 256/4329 مورخ 1395/4/6 اداره کل امور مالیاتی غرب تهران در خصوص نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل با توجه به مقررات بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب به آگاهی می رساند.


۱از ابتدای سال ۱۳۹۵ و مطابق مفاد بند ز  تبصره یاد شده که طی بخشنامه شماره 200/95/18 مورخ 1395/3/16 ابلاغ گردیده است.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی مربوط به حق واگذاری محل (از جمله پرونده های حقوقی واگذاری سنوات قبل از 1395/1/1 بر اساس میزان وجوه دریافتی صاحبان حقوق اعم از رازی در اظهارنامه و یا قیمت روز مبتنی بر اساس اسناد معتبر ماخوذه) که تا تاریخ تصویب این قانون مختومه یا به قطعیت نرسیده به مأخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط به موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

بنابراین با ملحوظ در نظر داشتن مقررات قسمت اخیر بند ج ماده ۶۴ اصلاحی 1380/11/27 و نیز قسمت اخیر بند ب ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم کلیه انتقالات مربوط به حق واگذاری محل وفق مقررات ارزش معاملاتی ملک مربوط در تاریخ زمان انتقال مشمول محاسبه مالیات است.

۲بنا به مقررات تبصره ۴ ماده ۱۷ اصلاحی 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 2،4،5 این ماده را به اشخاص ثالث یا وارد دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق فصول مربوط خواهند بود.

بر این اساس مطالبه مالیات از اموال و متلک متوفی که در بندهای ماده ۱۷ اصلاحیه اخیر الذکر به آن اشاره شده است مالیات بر ارث بوده و در شمول مقررات مربوط به مطالبه مالیات حق واگذاری موضوع قانون بودجه مورد بحث نخواهد بود.


۳اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی دسترسی واحدهای مالیاتی رسیدگی‌کننده به جداول ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مدیران کل ادارات مربوطه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگی لازم را نمایند.


۴تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص تلقی آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه و ترازنامه تصمیمی به عنوان مالیات قطعی است که می بایست در صورت عدم پرداخت آن از طریق عملیات اجرایی وصول گردد.

بنابراین در صورت پرداخت مالیات مزبور توسط مودی اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است پس از رسیدگی به مالیات متعلقه وفق مقررات بند ز تبصره فوق الاشاره حسب مورد پس از قطعیت مالیات نسبت به دریافت مابه التفاوت مالیات و یا اضافه دریافتی مالیات اقدام نماید.

مالیات نقل و انتقال حق واگذاری

ماخذ محاسبه عوارض موضوع تبصره 3 ماده 64

شماره : 3368/ت 56439 ه
تاریخ : 1398/1/20

هیئت وزیران در جلسه 1398/1/18 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:
ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره
۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (۶ درصد میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − دو =

09122042250