مالیات حق المشاوره

مالیات حق المشاوره
مالیات حق المشاوره
مالیات حق المشاوره

نحوه تعلق مالیات حق المشاوره موضوع ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به اینکه پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحی مصوب 1394/4/31 در خصوص حق المشاوره به دو طریق انجام میگیرد مراتب زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می گردد:

1- پرداخت هایی که وفق قانون کار و سایر قوانین موضوعه و اشخاص حقیقی که به صورت مستقیم در خدمت دیگری به امر مشاوره اشتغال دارند صورت می‌پذیرد به عنوان حقوق محسوب و تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

2- پرداخت هایی که به اشخاص حقیقی با حق المشاوره در قالب قرارداد پیمانکاری انجام می‌پذیرد و تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد که در اینگونه موارد مشاوران ذیربط می بایست بر اساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام نمایند.

مالیات متعلق به فوق العاده اشتغال خارج از کشور

نحوه محاسبه مالیات متعلق به فوق العاده اشتغال خارج از کشور نظر به اینکه به‌موجب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 عبارت فوق العاده اشتغال خارج ازکشور از بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ 1381/1/1 مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و در خصوص نحوه محاسبه مالیات متعلق به این وضوح ابهاماتی بروز کرده است علی هذا به لحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن به شرح زیر اعلام می گردد:

مبلغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج ازکشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت به موجب لیست حسابداری تنظیمی طبق جدول پیوست به تصویب نامه شماره 29920/ت461ه مورخ 1371/10/9 هیئت وزیران به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق‌بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ۱۰ درصد محاسبه کسر و واریز گردد.

پیرو نامه شماره2/5135-831 مورخ 1382/2/31 به استحضار می رساند فوق العاده اشتغال خارج ازکشور مامورین ثابت وزارت امور خارجه به جدول شماره ۲ تصویب نامه شماره 29920/ت461ه مورخ 1371/10/9 هیئت محترم وزیران استخراج و در اجرای ماده ۳ مصوبه مذکور به نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی به ریال در تاریخ 1370/12/28 به ارز تبدیل و همواره این فوق العاده که به ارزی ثابت محاسبه شده است جهت حواله به نمایندگی‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم می گردد تا این معادل ریالی آن به نرخ روز حواله از اعتبارات وزارت امور خارجه تامین و پرداخت گردد.

به طور نمونه فرایند محاسبه و حواله فوق العاده اشتغال خارج ازکشور دبیر دوم در کشور کوبا به شرح زیر می باشد:

 کشور کوبا طبقه شماره یک مصوبه گروه پنجم باشد فوق العاده دبیر دوم معین در کشور گروه پنجم مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد که به نرخ هر دلار 68.04 و به تاریخ 1370/12/28 معادل ۲۹۳۹ دلار می گردد.

فوق العاده اشتغال مذکور همواره به دلار ثابت بوده و معادل ریالی آن با توجه به نرخ برابری دلار به ریال در تاریخ روز حوال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از محل اعتبارات وزارت امور خارجه پرداخت می گردد.

انطباق قرارداد های عقود اسلامی بانک ها با مقررات مالیاتی

https://www.investopedia.com/terms/i/incometax.asp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »