صورتحساب فروش و نحوه صدور آن

صورتحساب فروش
صورتحساب فروش
صورتحساب فروش

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد.

مودیان موضوع این آیین‌نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول و دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

بند 1

صورت حساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپ یا ماشینی حسب مورد تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام نام خانوادگی و نام شخص حقوقی شماره اقتصادی نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده مقدار و مبلغ آن باشد درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی میباشد.

تبصره

در صورت فروش به مصرف‌کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه اصلی الزامی نمی باشد.

بند 2

صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادر می‌شود باید دارای شماره سریال ماشینی تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی شماره اقتصادی نشانی کامل پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده مقدار و مبلغ آن باشد.

بند 3

صورتحساب نوع سوم الکترونیکی کد دارای شماره سریال ماشینی تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی شماره اقتصادی نشانی کامل پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

در مورد بندهای ۱ تا ۳ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صورتحساب فروش صدور نشده است درجه شماره یا شناسه ملی در صورتحساب فروش صدور الزامی است.

تبصره

سازمان می‌تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.

تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش استفاده می کنند

تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش استفاده می نمایند:

صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط به تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین‌نامه نخواهند داشت و اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.

سایر مقررات

ماده ۹

تغییر روش نگهداری دفاتر اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالی آتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.

ماده 10

هر یک از دفاتر مزبور می‌تواند به صورت ماشینی مکانیزه الکترونیکی و دستی نگهداری شود و مودیانی که از هر یک از روشهای فوق استفاده نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوطه طبق این آیین نامه در هر یک از روشهای مذکور حسب مورد می‌باشند.

ماده ۱۱

سازمان می‌تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مقصودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی مکانیزه الکترونیکی مکلف نماید.

ماده ۱۲

اشخاصی که دفاتر و اسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی مکانیزه الکترونیکی نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط هنگام رسیدگی و ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند و در غیر این صورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.

ماده ۱۳

مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی مکانیزه الکترونیکی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده به مأموران یادشده ارائه نمایند ماده ۱۴ مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند ترفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی رفت دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »