آیین نامه اجرایی ماده 33

آیین نامه اجرایی ماده 33
آیین نامه اجرایی ماده 33

مقررات مربوط به ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم

شماره : 112106/ت/111/ه

تاریخ : 1368/2/24


مالیات بر ارث اوراق بهادار

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 33

ماده ۱
ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت از با ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شده‌اند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب
مکاتباتی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

۱- مشخصات متوفی شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور، شماره گذرنامه، تاریخ فوت ،نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی، شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت
۲- مشخصات وراث شامل نام ،نام خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور ،نسبت آنها با متوفی و شناسایی محل اقامت آنها در کشور خارج
۳- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آن ها بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت
۴- مبلغ مالیات بر ارث که از طرف وراث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاعات از طریق مقامات رسمی محل

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 33

ماده ۲
ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در
ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم را کسب نمود و اشخاص مقرر در بند ۲ ماده یک این آیین نامه
ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را در اختیار آنها قرار دهند و در صورتی که
وراثت مبادرت به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی نمایند پس از ثبت رسید آن به ورثه
تسلیم و اظهار نامه را به شرح ماده یک این آیین نامه ارسال نمایند.

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 33

ماده ۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی فرم اظهارنظر مالیات بر ارث
را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار مأموران کنسولی قرار خواهد داد.

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 33

ماده ۴
تخلف از مقررات این آیین نامه موجب تعقیب ماموران ذیربط طبق مقررات مربوطه بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمی باشد.

مرجع تعیین ارزش سهام متوفی

تعیین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین ارزش سهام متوفی به منظور احتساب در ماترک

شماره : 200/20468/ص
تاریخ : 1392/11/16

به استناد رای شماره 30/4/4785 مورخ 1369/3/28 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست) مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی “سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است.

از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10-15/750 مورخ 1392/9/11 پیشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور
استعلام شود لذا مقرر میدارد:

ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »