مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی
مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

تعلق مالیات به واگذاری حق امتیاز دفاتر اسناد رسمی به جانشین پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ 1386/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 1383/4/14 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق امتیاز دفاتر اسناد رسمی را متضمن هدف و حکم مقنن و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می نماید.

متن نامه

جناب آقای علیزاده معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً عطف به نامه شماره 1/34/32017 مورخ 1382/11/25 منضم به تصویر نامه شماره 41339 مورخ 1382/10/20 کانون سردفتران و دفتریاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می رساند:

نامه شماره 3746-30/5 مورخ 1372/10/20 دفتر فنی مالیاتی واگذاری پرونده‌های مختلف کسب و کار و بلخ است حق امتیازها را مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق امتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.

مطابق ماده ۹۳ قانون صدرالاشاره درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل جا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوع حق الامتیاز حلبی می‌گردد در آمدی کسب نموده اند می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مامورین تشخیص مالیات مکلفند بر حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده ۹۸ قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند.

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود

معافیت های مالیاتی مربوط به ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »