مالیات موسسات بیمه

مالیات موسسات بیمه
مالیات موسسات بیمه
مالیات موسسات بیمه

در مورد موسسات بیمه ، چه درآمد هایی مشمول مالیات هستند؟

ماده 109 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از :

1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم

3- حق بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها

4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری

5- بهره ی سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده

6- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

7- سایر درآمد ها

ارث و میراث

چه مبالغی از موارد فوق کسر خواهد شد؟

1- هزینه تمبر قرارداد های بیمه

2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی

3- کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم

4- حق بیمه های اتکایی واگذاری

5- سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی

7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

8- کارمزد ها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی

9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری

10- ذخایر فنی در آخر سال مالی

11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول

تبصره 1 : انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 : انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3 : در معاملات بیمه مستقیم ، حق بیمه و کارمزد ها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود.کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قرارداد ها و یا توافق های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5 : موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند ، مشمول مالیاتی به نرخ  دو درصد (2%) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند.

در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند ، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.

موسسات بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره ، دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیممه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات در زمینه مالیات بر ارث روی آن کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »