مالیات بر ارث ملک

مالیات بر ارث ملک
مالیات بر ارث ملک
مالیات بر ارث ملک

امروزه از آنجایی که می دانید مالیات یک هزینه اجتماعی است که اشخاص در ازای منابع و امکاناتی که در کشور موجود است و از آن استفاده می نمایند موظف به پرداخت مبلغی معین به دولت می باشند. یکی از انواع مالیاتها که پس از فوت شخص بر عهده وراث می باشد و موظف به پرداخت نرخ مشخص شده در قانون به سازمان امور مالیاتی می باشند. اما مالیات برای اموال و دارایی های مختلف نرخ مشخصی دارد و به عنوان مثال مالیات بر ارث ملک با خودرو دارای نرخ متفاوتی می باشند. در این مقاله به تفاوت مالیات تجاری و ملک مسکونی پرداخته شده است.

مالیات بر ارث سهام شرکت سهامی

تفاوت مالیات بر ارث ملک تجاری و ملک مسکونی

در بند پنجم ماده 17 قانون مالیات های مستقیم، برای ملک مسکونی نرخ مالیات را 1.5 برابر نرخ های ماده 59 قانون مالیات های مستقیم می دانند. در واقع مالیاتهای مسکونی برابر 7.5 درصد ارزش معاملاتی ملک در تاریخ انتقال به وراث می باشد که این نرخ برای وراث طبقه اول در نظر گرفته شده است و طبقات دوم و سوم باید میزان 2 و 4 برابر این نرخ را پرداخت نمایند.

نرخ مالیات بر ارث ملک تجاری نیز مانند ملک مسکونی می باشد و با توجه به این که ارزش ملک تجاری بیشتر از ملک مسکونی می باشد مسلما مالیات بر ارث محاسبه شده برای آن نیز بیشتر خواهد بود. اما ممکن است ملک تجاری دارای حق سرقفلی نیز باشد، در این صورت میزان نرخ مالیات بر ارث آن با مالیات بر ارث ملک تجاری متفاوت خواهد بود

مالیات و نحوه پرداخت آن

شخصی که فوت می کند بعد از او دارایی و اموالی به جای می ماند که این اموال مطابق با قانون بین وراث تقسیم می شود. هر کدام از وراث وظیفه دارند تا متناسب با سهم الارث خود مقدار مالیات مشخصی را پرداخت نمایند. بنابراین برای پرداخت مالیات در ابتدا باید لیستی از تمام اموال و دارایی متوفی تهیه کرده و به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند. در این لیست باید دیون و بدهی ها و مهریه نیز ذکر گردد. در صورتی که متوفی دارای وصیت نامه باشد این وصیت نامه باید ضمیمه این لیست شده و ارسال شود. بعد از گذشت حداکثر 1 سال از تاریخ فوت متوفی باید اظهارنامه را به اداره مالیاتی تحویل داده و پس از محاسبه و کسر دیون و مخارج کفن و دفن مالیات بر ارث مشخص شده پرداخت گردد.

نرخ مالیات ملک متوفی

برای تعیین نرخ مالیاتی در ابتدا باید نوع طبقه ارث مشخص گردد. طبقات ارث را در قانون به سه دسته تقسیم کرده اند. طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر و نوه می باشد و این طبقه مشمول میزان کمتری از مالیات بر ارث می گردند. طبقه دوم شامل اجداد، خواهر، برادر و فرزندان آنها می باشد. طبقه سوم نیز شامل عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها می باشد.طبقات دوم و سوم هر یک به ترتیب مشمول 2 و 4 برابر نسبت به طبقه اول می باشند. هر یک از اموال متوفی دارای نرخ های مشخص شده ای جهت پرداخت می باشند. به تفاوت ملک تجاری و مسکونی اشاره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »