دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل
دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل
دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل

مقررات مربوط به ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم دستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مالیات بر درآمد مشاغل
به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود.

بند 1

ماموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارش رسیدگی به پرونده مالیاتی عمل کرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و زمینه می باشد استفاده نمایند عدم استفاده از فرم های یادشده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد.

بند 2

پرونده‌های بزرگ صاحبان مشاغل ۵ درصد کل پرونده‌های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها به صورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد.

بند 3

ماموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد.

بند 4

ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه‌ای و غیر رایانه‌ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردید استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند.

بند 5

در صورتی که هیچ گونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز به عمل آورده و بر اساس آن گزارش رسیدگی تنظیم نمایند.

بند 6

ماموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از صاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها دعوت به عمل آورده و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند به نحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی تکمیل گردد.

بند 7

اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هرکدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود.

بند 8

ماموران مالیاتی در صورتی که هیچ گونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه‌ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید به عمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبتی در زمینه حجم فعالیت آنها به دست نیاورده باشند از قرار این مالیاتی موضوع ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه ارزش حق واگذاری محل کسب برای تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده نمایند چنانچه ضرری برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون یاد شده به هیئت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور و تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

بند 9

ادارات کل امور مالیاتی به منظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند.

بند 10

ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیات خاصی که برای این منظور در نظر گرفته‌اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنها نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورند.

مالیات چیست؟

بند 11

دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های اداری خود گزارش خواهد نمود.

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »