دانستنی های ارث

دانستنی های ارث
دانستنی های ارث
دانستنی های ارث

دانستنی های ارث پس از اینکه فردی فوت می کند امکان دارد مال و اموالی داشته باشد که وارث آنان پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند آن اموال را بین خود قسمت کنند. به این اموال که به وراث می رسد ارث گفته می شود. تا وقتی که گواهی انحصار گرفته نشده باشد امکان تنظیم سند هر کدام از دارایی های متوفی به وارث نمی باشد برای این کار وکیل می تواند اقدام کرده و گواهی انحصار وراثت را بگیرد.

مالیات بر ارث خودرو

ارث چیست؟

در بیشتر موارد دیده شده بین وارث اختلافی بوجود می آید که توصیه می شود حتما ورثه برای سهولت کار وکیل بگیرند. در ادامه مطلب مزایای گرفتن وکیل را توضیح می دهیم.

در مواردی دیده شده که هر کدام از وراث ادعا می کنند که مثلا پدرش که متوفی است یکی از زمین های خود را با قولنامه به آنان انتقال داده است و امکان دارد این قولنامه تقلبی باشد و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

همه چیز درباره : ارث چیست ؟

وکیل کمک می کند تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از وراث بتواند تقلبی بودن آن را ثابت کند.

در مواردی دیده شده که یکی از وراث وصیت نامه ای را تنظیم می کند که در آن متوفی تا یک سوم به نفع آنها وصیت کرده است. در این مورد وظیفه وکیل این است که تاریخ تنظیم وصیت نامه را بررسی کرده و درستی آن را بررسی کند.

از موارد بعدی اینکه متوفی مالی داشته و به خاطر اینکه وراث در خارج از کشور است اطلاعی از دارایی متوفی ندارد و نمی دانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد. در این مواقع وکیل می تواند برای شناسایی این اموال اقدام کند.

همینطور وکیل می تواند سهم دقیق هر یک از وراث را طبق قانونی مدنی تعیین کند و یا با توافق هر کدام از ورثه، مقدار سهم هر کدام را به صورت نقدی به جای سهم از زمین تبدیل کند.

در صورتی که  سهم الارث متوفی توسط وکیل دریافت شود چه مزایایی دارد؟

 • اگر میان وراث اختلافی باشد وکیل با علم به قانون اختلافات آن را رفع می کند.
 • مدت زمان تقسیم ارث کمتر است.
 • سهم هر کدام از وراث را وکیل می تواند به وراث دیگری انتقال دهد و یا بفروشد.
 • وکیل می تواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
 • لزومی به حضور هیچ کدام از ورثه در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نیست.
 • وکیل می تواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی پرداخت کند.

مراحل مورد نیاز برای دریافت سهم الارث توسط وکیل

 • پس مرگ فردی ورثه آنها قصد تقسیم ارثیه متوفی و سهم الارث را دارند.
 • بعد از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را کامل کرده و به همراه داشته باشید.
 • ابتدا برای مشاوره با وکیل بعد اگر خودتان توانایی مطالبه سهم الارث را نداشته باشید وکیل این کار را برای شما انجام می دهد.
 • پس از تنظیم دادخواست توسط وکیل سهم الارث تقسیم و قابل مطالبه می گردد.

مدارک لازم برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

 • گواهی فوت
 • شناسنامه و کارت ملی ورثه
 • شناسنامه متوفی
 • در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت

سوالات رایجی در مورد دانستنی های ارث

1- آیا در ازدواج موقت زن از متوفی ارث می برد؟

خیر در ازدواج موقت زن از همسرش که فوت کرده هیچ گونه ارثی نمی برد.

2-  در صورتی که زنی فوت کرده در حالی که همسر و فرزندی نداشته باشد همینطور پدر و مادرش هم فوت کرده باشد. دارای یک برادر و پنج خواهر باشد، سهم الارث آنها چگونه است؟

خواهر یک سهم برادر دو سهم می برد.

3- آیا در ازدواج موقت زن و مرد می توانند شرط توارث کنند؟

خیر شرط توارث در ازدواج موقت غیر قابل امکان است.

4- مقدار سهم الارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر به چه صورت محاسبه می شود؟

زن یک هشتم (8/1) مادر یک ششم (6/1) و بقیه بین یک دختر و دو پسر تقسیم می گردد.

آشنایی با دانستنی های ارث

5- میزان سهم الارث شوهر و یک دختر و دو پسر یک زن فوت شده چگونه است؟

شوهر یک چهارم (4/1) ارث می برد و بقیه به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ارثیه بعد از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.

6- آیا پدر می تواند یکی از وراث را از ارث محروم کند؟

خیر پدر فقط می تواند تا یک سوم از اموال خود را به نفع یکی از وراث وصیت کند ولی نمی تواند هیچ یک از وراث را از ارث محروم کند.

7-  پدر زنده است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر و دو خواهر و یک پسر می خواهد قسمت کند چگونه می شود و سهم الارث هر نفر چقدر است؟

تا وقتی که در قید حیات است می تواند به هر نحوی که بخواهد تقسیم کند ولی اگر قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث باشد یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسم و به هر کدام از دختران یک قسم می دهد.

8- پدر من پس از مرگ پدرش زمینی به ارث داشت. پدر من چند سال پیش فوت کرد. می خواهم بدانم سهم الارث مادرم و من و خواهرم به چه صورتی است؟

سهم مادر از زمین یک هشتم از قیمت آن خواهد بود و هفت هشتم باقی مانده به نسبت دو به یک بین پسر و دختر تقسیم خواهد شد.

مشاوره مالیاتی و دانستنی های ارث

9- اگر شخصی فرزند خوانده داشته باشد و تحت تکفل او باشد پس از مرگ او فرزندخوانده ارث می برد؟

خیر فرزند خوانده از کفیل و کسی که او را تحت سرپرستی خود دارد ارث نمی برد مگر اینکه وصیت به ثلث کرده باشد یا اینکه پیش از فوت مقداری از دارایی خود را به او ببخشد.

10- ارث بردن زن از شوهر در صورتی که شوهر در سال 1387 فوت کرده، به چه صورت است؟

ملاک سال فوت متوفی است و زن از سال 87 از دارایی منقول و قیمت اموال غیر منقول هم ارث می برد.

11- اگر پسر شخصی پیش از خودش فوت کرده باشد و دارای برادر و خواهر باشد آیا فرزندان پسر پس از فوت پدربزرگ ارث می برند؟

خیر اگر متوفی پیش از فوت پدرش فوت کرده باشد فرزندان او از پدربزرگ ارثی نمی برد.

مالیات بر ارث اتوبوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »