تعلق مالیات حقوق به استفاده از مسکن و خودرو سازمانی

تعلق مالیات

تعلق مالیات به مسکن و خودرو سازمانی

تعلق مالیات
تعلق مالیات

مقررات مربوط به ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم اجرای صحیح مقررات مربوط به تعلق مالیات حقوق به استفاده از مسکن و وسیله نقلیه در ارتباط با بند ۴ بخشنامه 2793/29300-211 مورخ 1382/6/ و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند ب تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن موکداً یادآور می گردد:

در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابواب الجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران و کارکنان ای که از وسایل نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می‌نمایند و بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یاد شده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می نمایند از طریق ممکن و با دقت نظر بیشتر این موضوع را بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی سریعاً اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده ۹۰ اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه ما به تفاوت مالیات بر درآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند.

مالیات حقوق از استفاده شخصی از مسکن و وسیله نقلیه

نحوه اعمال مقررات مرتبط با مطالبه مالیات حقوق از استفاده شخصی از مسکن و وسیله نقلیه
ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ت27840ه مورخ 1382/4/9 هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه در دستگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت351ه مورخ 1372/12/15 در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند ب تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می گردد:

بند 1

طبق بند ب تبصره ماده ۸۳ قانون یاد شده اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی به استثنای مزایای نقدی معاف ماده ۹۱ قانون در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود به عنوان درآمد غیرنقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

بند 2

طبق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر کلیه خودروهای دستگاه‌های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی خودروهای خدمات عمومی محسوب می‌شوند بنابراین مشمول بند ب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهند بود.

بند 3

خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمات نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و با عنایت به مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی خودرو با این شرایط را در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خود محقق به بهره برداری از آن خواهد بود.

حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار مأموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی و آیین نامه شماره 59590/ت/351ه مورخ 1372/12/15 و اصلاحیه اخیر پیوست و در دیگر از مقررات مربوط اصولاً واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این روند صورت می‌پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند ب تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

بند 4

در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر بخش خصوصی استفاده از خودروی اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی مستمر و غیرمستمر حقوق‌بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده ۸۴ اصلاحی در سال به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ضمناً درآمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی ۸ و ۱۱ ماده ۹۱ قانون طبق مقررات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است.

معافیت های مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری ، صادرات و فعالیت در بورس

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »