ژانویه 22, 2020

توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد املاک

توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد املاک توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد اجاره املاک را برای هر یک از ماده ها به طور جداگانه تشریح می کنیم. […]
ژانویه 22, 2020

ماده 53 قانون مالیات های مستقیم

ماده 53 قانون مالیات های مستقیم چیست ماده 53 قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با آن را خدمت شما بزرگواران شرح می دهیم. املاکی […]
ژانویه 22, 2020

مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس

مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس و قوانین مرتبط با آن را در این مقاله مورد […]
ژانویه 21, 2020

آیین نامه اجرایی ماده 34

آیین نامه اجرایی ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شماره : 52885/3869 […]
ژانویه 21, 2020

آیین نامه اجرایی ماده 33

آیین نامه اجرایی ماده 33 مقررات مربوط به ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۳ قانون مالیات های مستقیم شماره : […]
ژانویه 20, 2020

مالیات بر ارث خودرو

مالیات بر ارث خودرو در این مقاله به بررسی مالیات بر ارث خودرو میپردازیم. مالیات بر ارث خودرو چقدر است؟ آیا نرخ مالیات بر ارث ماشین […]
ژانویه 20, 2020

معیار ارزش گذاری اموال مشمول مالیات بر ارث

معیار ارزش گذاری اموال مشمول مالیات بر ارث معیار ارزش گذاری اموال مشمول مالیات بر ارث را در این مطلب به طور کامل توضیح می دهیم. […]
ژانویه 20, 2020

نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات بر ارث

نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات بر ارث در این مطلب به نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات […]
ژانویه 18, 2020

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود در بخش های مختلف قانون مالیات های مستقیم از جمله در فصل مالیات […]
مشاوران مالیات بر ارث فراز تکس