ژانویه 31, 2020

مالیات ساخت و فروش

مالیات ساخت و فروش (مالیات بساز بفروشی) مالیات ساخت و فروش (مالیات بساز بفروشی) را در این مطلب به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم. […]
ژانویه 30, 2020

توضیحات تکمیلی مالیات نقل و انتقال املاک

توضیحات تکمیلی مالیات نقل و انتقال املاک توضیحات تکمیلی مالیات نقل و انتقال املاک و جزئیات آن را در این مقاله خدمت شما عزیزان ارائه می […]
ژانویه 27, 2020

مالیات نقل و انتقال حق واگذاری

مالیات نقل و انتقال حق واگذاری مالیات نقل و انتقال حق واگذاری و نحوه محاسبه آن را در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم. نحوه […]
ژانویه 27, 2020

ارزش معاملاتی

ارزش معاملاتی املاک چیست؟ ارزش معاملاتی املاک چیست؟ در این مقاله به طور کامل به این موضوع می پردازیم. در بسیاری از مباحث قانون مالیات های […]
ژانویه 26, 2020

مالیات نقل و انتقال املاک

مالیات نقل و انتقال املاک مالیات نقل و انتقال املاک و تمام قوانین ، جزئیات و تبصره های آن را در این مطلب مورد بررسی قرار […]
ژانویه 26, 2020

تعیین ارزش اجاری املاک مشابه

تعیین ارزش اجاری املاک مشابه تعیین ارزش اجاری املاک مشابه بر اساس ضوابط مشخصی صورت می گیرد که در این مطلب به این موضوع می پردازیم. […]
ژانویه 25, 2020

معافیت های مالیاتی ماده 53

معافیت های مالیاتی مربوط به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم معافیت های مالیاتی مربوط به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم و جزئیات آن را […]
ژانویه 25, 2020

انطباق قرارداد های عقود اسلامی بانک ها با مقررات مالیاتی

انطباق قرارداد های عقود اسلامی بانک ها با مقررات مالیاتی مقررات مربوط به ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم شماره :2700/41019-211 تاریخ : 1385/9/11 اطلاع دارید […]
ژانویه 23, 2020

حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187

تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 و توضیحات مربوط […]
مشاوران مالیات بر ارث فراز تکس