مالیات بر درآمد

حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187

حکم تبصره ۱ ماده ۸۰ مرتبط با ماده ۱۸۷

تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره ۱ ماده ۸۰ مرتبط با ماده ۱۸۷ حکم تبصره ۱ ماده ۸۰ مرتبط با ماده ۱۸۷ و توضیحات مربوط به آن را در این مقاله قرار داده ایم. بند الف  ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعاً نسبت به موضوع اقدام و از …

حکم تبصره ۱ ماده ۸۰ مرتبط با ماده ۱۸۷ ادامه »

توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد املاک

توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد املاک

توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد املاک توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد اجاره املاک را برای هر یک از ماده ها به طور جداگانه تشریح می کنیم. راجع به ماده ۵۵ الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آن که به موجب سند رسمی صورت گیرد و یا قراردادی مورد قبول …

توضیحات تکمیلی مالیات بر درآمد املاک ادامه »

ماده 53 قانون مالیات های مستقیم

توضیحات مربوط به ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با آن را خدمت شما بزرگواران شرح می دهیم. املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود طبق نص صریح قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است …

توضیحات مربوط به ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ادامه »

مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس

مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس

مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس و قوانین مرتبط با آن را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. مقررات مربوط به مالیات بر درآمد اجاره املاک بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد املاک شماره : …

مالیات بر درآمد املاک مورد وقف و حبس ادامه »

مالیات درآمد اتفاقی چیست؟

مالیات درآمد اتفاقی

مالیات درآمد اتفاقی چیست؟ ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. …

مالیات درآمد اتفاقی ادامه »

قوانین و مقررات مالیاتی انحلال شرکت ها

قوانین و مقررات مالیاتی انحلال شرکت ها

اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت را چگونه تنظیم کنیم؟ ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم : آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است ، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی …

قوانین و مقررات مالیاتی انحلال شرکت ها ادامه »

مالیات موسسات بیمه

مالیات موسسات بیمه

در مورد موسسات بیمه ، چه درآمد هایی مشمول مالیات هستند؟ ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از : ۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل ۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم  ۳- حق بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر …

مالیات موسسات بیمه ادامه »

مالیات بر درآمد اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران

مالیات بر درآمد اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران

مالیات بر درآمد اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران چند درصد است؟ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم :  درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود. بابت تهیه طرح ساختمان ها …

مالیات بر درآمد اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران ادامه »

مالیات بر درآمد شرکت ها

مالیات بر درآمد شرکت ها

مالیات بر درآمد شرکت ها مالیات بر درآمد شرکت ها چند درصد است؟ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم : جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از …

مالیات بر درآمد شرکت ها ادامه »

مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟ ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند ، مشمول مالیات بر …

مالیات بر درآمد حقوق ادامه »

09122042250