انحصار وراثت

انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟ وقتی شخصی فوت می نماید ، اعم از واقعی یا فرضی ، اشخاصی وراث وی می باشند که دارایی ها و بدهی های متوفی به آن ها تعلق می گیرد . برای اینکه وراث بتوانند جهت تعیین تکلیف دارایی ها و بدهی های مرحوم هر اقدامی (از قبیل تقسیم اموال ، فروش …

انحصار وراثت ادامه »