اطلاعات عمومی مالیاتی

ارزش معاملاتی

ارزش معاملاتی

ارزش معاملاتی ارزش معاملاتی املاک چیست؟ در این مقاله به طور کامل به این موضوع می پردازیم. در بسیاری از مباحث قانون مالیات های مستقیم ، ارزش گذاری اموال از قبیل املاک مسکونی مشمول مالیات بر ارث ، بر اساس ارزش معاملاتی محاسبه می شود. ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده …

ارزش معاملاتی ادامه »

مالیات نقل و انتقال املاک

مالیات نقل و انتقال املاک

مالیات نقل و انتقال املاک مالیات نقل و انتقال املاک و تمام قوانین ، جزئیات و تبصره های آن را در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم. ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم : نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل …

مالیات نقل و انتقال املاک ادامه »

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود در بخش های مختلف قانون مالیات های مستقیم از جمله در فصل مالیات بر ارث بار ها به “فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود” اشاره شده است لذا در این مطلب این فهرست را در …

فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود ادامه »

حق تمبر

حق تمبر

حق تمبر حق تمبر چیست و مقدار حق تمبر چقدر است؟در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم. حق تمبر چک ماده ۴۴ : از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود. حق تمبر سفته ماده ۴۵ : از …

حق تمبر ادامه »

مالیات و انواع آن

مالیات و انواع آن (مستقیم و غیر مستقیم)

مالیات و انواع آن (مستقیم و غیر مستقیم) مالیات و انواع آن را در این مقاله بررسی می کنیم. مالیات چیست؟ مالیات ریشه تاریخی و عمیقی دارد.تاریخ شکل گیری مالیات را می توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست.با ترک زدگ فردی و تشکیل انسان ها در قالب اجتماعات مختلف ، حکومت ها نیز …

مالیات و انواع آن (مستقیم و غیر مستقیم) ادامه »

09122042250