اطلاعات عمومی مالیاتی

نحوه تعیین مالیات شرکت های ساختمانی

نحوه تعیین مالیات شرکت های ساختمانی

مالیات شرکت های ساختمانی نظر به اینکه در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلات مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره …

نحوه تعیین مالیات شرکت های ساختمانی ادامه »

مالیات مقطوع عملکرد سال 95

مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۵

مالیات عملکرد سال ۹۵ مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل …

مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۵ ادامه »

موارد رد دفاتر مالیاتی

موارد رد دفاتر مالیاتی

موارد رد دفاتر مالیاتی چه مواردی است؟ موارد رد دفاتر مالیاتی را در این مطلب توضیح داده ایم. ماده ۱۶ تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر مالیاتی می باشد. موراد رد دفاتر مالیاتی ۱-در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا …

موارد رد دفاتر مالیاتی ادامه »

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

صورتحساب فروش و نحوه ارائه آن صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مودیان موضوع این آیین‌نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول و دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند: بند ۱ صورت حساب نوع اول …

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن ادامه »

تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی مشخصات دفاتر مالیاتی ماده ۵ انواع دفاتر مالیاتی موضوع این آیین نامه عبارتند از: ۱-دفاتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳-دفتر روزنامه و کل مشتری ۴-دفتر معین ۵-سایر دفاتر ماده ۶ مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک   الف-صاحبان مشاغلی …

تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی ادامه »

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن (ویژه صاحبان مشاغل) اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن (برای گروه های مختلف صاحبان مشاغل) در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشید! ماده ۱ فرمهای اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه برای هر یک از گروه های …

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن ادامه »

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل ماده ۲ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهای از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند ۱- گروه اول ۲- گروه دوم ۳- گروه سوم حجم فعالیت گروه اول شرح : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر …

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل ادامه »

تعاریف مربوط به دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

تعاریف مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

تعاریف مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی مقررات مربوط به ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی مکانیزه و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات …

تعاریف مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی ادامه »

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی تعلق مالیات به واگذاری حق امتیاز دفاتر اسناد رسمی به جانشین پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن نامه شماره ۵۷۷۶-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم به درآمد …

مالیات واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی ادامه »

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل مقررات مربوط به ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیمدستورالعمل در مورد رسیدگی پرونده مالیات بر درآمد مشاغلبه منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده …

دستورالعمل رسیدگی به پرونده مشاغل ادامه »

09122042250