مالیات بر ارث
اطلاعات عمومی مالیاتی
faraztax team

اعتراض به مالیات بر ارث

نحوه اعتراض به ارزیابی مالیات بر ارث بعد از تقدیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث وفق ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم. و یا تقاضای

ادامه مطلب
09122042250