مالیات مقطوع عملکرد سال 95
اطلاعات عمومی مالیاتی
faraztax team

مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۵

مالیات عملکرد سال ۹۵ مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره

ادامه مطلب
موارد رد دفاتر مالیاتی
اطلاعات عمومی مالیاتی
faraztax team

موارد رد دفاتر مالیاتی

موارد رد دفاتر مالیاتی چه مواردی است؟ موارد رد دفاتر مالیاتی را در این مطلب توضیح داده ایم. ماده ۱۶ تخلف از تکالیف مقرر در

ادامه مطلب
مالیات دفاتر اسناد رسمی
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات دفاتر اسناد رسمی

مالیات دفاتر اسناد رسمی نحوه تعیین مالیات دفاتر اسناد رسمی به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی حوزه های مالیاتی هنگام تعیین درآمد

ادامه مطلب
09122042250