مالیات درآمد اتفاقی چیست؟
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات درآمد اتفاقی

مالیات درآمد اتفاقی چیست؟ ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا

ادامه مطلب
مالیات موسسات بیمه
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات موسسات بیمه

در مورد موسسات بیمه ، چه درآمد هایی مشمول مالیات هستند؟ ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد شرکت ها
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد شرکت ها

مالیات بر درآمد شرکت ها مالیات بر درآمد شرکت ها چند درصد است؟ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم : جمع درآمد شرکت ها و

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟ ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد کشاورزی چقدر است؟
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد کشاورزی مالیات بر درآمد کشاورزی و به خصوص زیر بخش جنگل ها و مراتع را مورد بررسی قرار می دهیم. در مقاله

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟ ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد اجاره املاک
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اجاره املاک مالیات بر درآمد اجاره املاک چقدر است ؟ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک چگونه باید تکمیل شود؟ مالیات بر

ادامه مطلب
09122042250