نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات بر ارث

ارزیابی مالیات بر ارث
ارزیابی مالیات بر ارث
ارزیابی مالیات بر ارث

در این مطلب به نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات بر ارث در ادارات مالیات بر ارث می پردازیم.

مقررات مربوط به ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم
ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های ۲ مواد ۲۶ و ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره :200/95/9
تاریخ :1395/02/04
به پیوست آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی مصوب 1394/02/04 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه های شماره (3862ت52804ه) و (3869/ت52885ه) مورخ 1395/1/21 هیئت محترم وزیران به همراه فرم های پیوست به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مالیات بر ارث ماشین داخلی و وارداتی

رسیدگی ویژه به مالیات بر ارث

الف – به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان 1395/1/1 به بعد در هر اداره امور مالیاتی نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه اقدام گردد در مورد متوفیان قبل از کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ثبت نام در سامانه دریافت اظهارنامه مالیات بر ارث

ب – پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ این قانون واحد مالیاتی یادشده زمان دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراثت از جمله کارت ملی، شناسنامه ، گواهی فوت ، گواهی انحصار وراثت و  مستندات مصدق اموال و دارایی ها ، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ و فرم درخواست گواهی ماده ۳۴ اصلاحی قانون تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر منوط به ثبت نام متوفی و وراثت در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده ۳۴ قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.
بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث در سامانه فعلی

پ – تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده ۲۶ یاد شده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مورد اشاره اقدام شود.

اداره مالیات بر ارث برای متوفی مقیم غیر ایران

ت – با توجه به قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون فوق اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث ، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

تسلیم چند اظهارنامه مالیات بر ارث از طرف مودی

ج- در مواردی که برای یک پرونده (متوفی) چند اظهارنامه مالیات بر ارث از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه های مالیات بر ارث مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می باشد.

مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات بر ارث

چ- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارث با رعایت ماده ۱۷ قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می باشد و چنانچه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مزبور نسبت به پرداخت مالیات بر ارث متعلق اقدام ننماید اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.

اعتراض مودی به میزان مالیات بر ارث

ح – با توجه به ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون اعتراض مودی به میزان مالیات بر ارث در صورت پرداخت مالیات بر ارث قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.

مالیات بر ارث متوفیان قبل از این تاریخ

خ- مقررات آیین نامه های صدرالذکر در خصوص متوفیان از این به بعد بود و برای متوفیان قبل از این تاریخ احکام قانونی قبل از اصلاحیه از جمله مقررات مربوط به تسلیم اظهارنامه رسیدگی و پرداخت مالیات صدور انواع گواهی های مربوط و …جاری می باشد.

گواهی حصر وراثت

د – با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از 1395/1/1 به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده و در خصوص متوفی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ مطابق مقررات ماده اخیر الذکر اقدام خواهد شد

مالیات بر ارث سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

مقررات مربوط به ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم

توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
شماره : 230/229660/ت
تاریخ : 1390/08/25
نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز بدین وسیله به اطلاع میرساند مقررات بند مذکور صرفاً ناظر به بانک‌ها و موسسه های غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود.
بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inheritance_tax

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »