مالیات دفاتر اسناد رسمی
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات دفاتر اسناد رسمی

مالیات دفاتر اسناد رسمی نحوه تعیین مالیات دفاتر اسناد رسمی به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی حوزه های مالیاتی هنگام تعیین درآمد

ادامه مطلب
معافیت مالیات حقوق آزادگان
معافیت های مالیاتی
faraztax team

معافیت مالیات حقوق آزادگان

معافیت مالیات حقوق آزادگان مقررات مربوط به ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیات حقوق آزادگان با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه

ادامه مطلب
مالیات حق المشاوره
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات حق المشاوره

مالیات حق المشاوره نحوه تعلق مالیات حق المشاوره موضوع ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای

ادامه مطلب
09122042250