مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟ ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد اجاره املاک
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اجاره املاک مالیات بر درآمد اجاره املاک چقدر است ؟ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک چگونه باید تکمیل شود؟ مالیات بر

ادامه مطلب
انحصار وراثت
انحصار وراثت
faraztax team

انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست؟ وقتی شخصی فوت می نماید ، اعم از واقعی یا فرضی ، اشخاصی وراث وی می باشند که دارایی ها و بدهی

ادامه مطلب
09122042250