مالیات بر ارث
اطلاعات عمومی مالیاتی
faraztax team

اعتراض به مالیات بر ارث

نحوه اعتراض به ارزیابی مالیات بر ارث بعد از تقدیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث وفق ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم. و یا تقاضای

ادامه مطلب
مالیات مقطوع عملکرد سال 95
اطلاعات عمومی مالیاتی
faraztax team

مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۵

مالیات عملکرد سال ۹۵ مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره

ادامه مطلب
موارد رد دفاتر مالیاتی
اطلاعات عمومی مالیاتی
faraztax team

موارد رد دفاتر مالیاتی

موارد رد دفاتر مالیاتی چه مواردی است؟ موارد رد دفاتر مالیاتی را در این مطلب توضیح داده ایم. ماده ۱۶ تخلف از تکالیف مقرر در

ادامه مطلب
09122042250