مشمول مالیات بودن وجوه پایان خدمت کارکنان قراردادی

مشمول مالیات بودن وجوه پایان خدمت کارکنان قراردادی
مشمول مالیات بودن وجوه پایان خدمت کارکنان قراردادی
مشمول مالیات بودن وجوه پایان خدمت کارکنان قراردادی

مشمول مالیات بودن وجوه پایان خدمت کارکنان قراردادی

مشمول مالیات بودن وجوهی که تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود

به قرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق‌بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف است می نمایند سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص با نقد می‌کنند و در پایان سال پرداخت به عنوان موصوف تکرار می شود.

نظر به اینکه با انتقاد مجدد قرار داد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد لذا وجودی که در پایان مدت اینگونه قراردادها به حقوقی پرداخت می‌شود از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند ۵ ماده ۹۱ قانون نمی باشد و طبق مقررات مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

رای شماره 3657 مورخ 1385/12/23 شعبه 6 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با توجه به مجموعه محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر هیات حل اختلاف مالیاتی و مدارک و مستندات و لوایح تقدیمی طرفین تجدیدنظرخواهی وارد است.

چون اولاً بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و غیره از پرداخت مالیات معاف است.

ثانیاً اداره کل امور اجتماعی تهران طی نامه شماره 5/13735 مورخ 1380/11/13 اعلام داشته است با عنایت به ماده ۱۵۷ قانون کار توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل در مورد مزایا و سنوات خدمت مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و در صورت همکاری مجدد بین کارفرما و کارگر پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به من منزله استخدام جدید توسط کارفرما محسوب می‌شود.

ثالثاً طبق مدارک و مستندات موجود کارگران اقرار و اعتراف داشته‌اند مبلغ بازخرید خدمت خود را دریافت داشتند و تجدید نظر خواهان را واقعاً پرداخت نموده است.

رابعا اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات را موظف نموده به آیین نامه ها و غیره خلاف قانون عمل ننمایند.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 11719/58324-30/4 مورخ 1377/11/19 معاونت درآمدهای مالیاتی خلاف قانون بوده و قابلیت اجرا ندارد علی هذا دادنامه فوق العاده شعار که به استناد بخشنامه مذکور صادر گردیده مخدوش است و نقض آن حکم به ورود شکایت شاکی بدوی صادر و مقرر می‌دارد پرونده مجدداً در هیات حل اختلاف مالیاتی به هم عرض وفق مقررات رسیدگی و اضافه دریافتی ها مسترد گردد.

رای صادره قطعی است.

صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »