ماليات بر ارث مغازه

ماليات بر ارث مغازه در این مقاله به بررسی مالیات بر ارث مغازه که سوال بسیاری از کاربران است پرداخته و شما را با این مقوله آشنا می کنیم. در صورتی که تاریخ فوت تا آخر سال ۱۳۹۴ باشد مالیات بر ارث مغازه ۳۵ درصد می باشد و در صورتی که تاریخ فوت از ابتدای سال … ادامه خواندن ماليات بر ارث مغازه