تعیین ارزش اجاری املاک مشابه

فهرست موضوعات مطرح در این مطلب
تعیین ارزش اجاری املاک مشابه

تعیین ارزش اجاری املاک مشابه

تعیین ارزش اجاری املاک مشابه بر اساس ضوابط مشخصی صورت می گیرد که در این مطلب به این موضوع می پردازیم.

تفویض اختیار ارزش اجاری املاک مشابه

مقررات مربوط به ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم
شماره : ۲۰۰/۹۶/۵۱۰
تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۷
در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مسئولیت تعیین ارزش جاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به آن اداره کل تفویض می گردد از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد:

بند ۱

اداره امور مالیاتی موظفند ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجرای املاک پیوست این دستورالعمل با کسب نظر از اتحادیه مشاورین املاک و اطلاعات بازی های مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگیری) و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی نسبت به بررسی احساس و استخراج دقیق ارزش جاری املاک به تفکیک نوع کاربری آنها مطابق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک خود اقدام نمایند.

همچنین نظر به تشابه ساختاری در حوزه‌های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر ارزش جاری املاک ضروری است که ادارات کل امور مالیاتی قبل از ابلاغ طلاق جدول اجاره املاک مشابه با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در اداره کل نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش‌های اجاره تعیین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی استقرار در شهرک‌های صنعتی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان) نظارت بوده و سپس با هماهنگی لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمایند.

حتما بخوانید  مالیات بر درآمد حقوق

بند ۲

با عنایت به نص صریح مقررات ماده ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلف اند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد اعم از رسمی یا عادی وجود ندارد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی موضوع مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور میزان اجاره بها را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین نمایند.
بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون یاد شده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مرکز تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه تفاوت طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

تعیین ارزش اجاری املاک مشابه

بند ۳

مستفاد از حکم مقررات تبصره یک ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که مستاجر جزء مشمول این موضوع مقررات تبصره ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه موضوعیت نداشته و در این خصوص اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

بند ۴

در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن و اجاره (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیر الذکر کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد) تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

حتما بخوانید  حق بیمه یا مالیات
بند ۵

ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تعیین و ابلاغ گردد همچنین مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که تا قبل از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری جدید به طور قطعی واگذار می‌شود آخرین ارزش اجاری ابلاغی خواهد بود.

بند ۶

ادارات کل امور مالیاتی استان ها موظفند پس از نهایی نمودن جدول اجاره املاک مشابه نسبت به ارسال نسخه ای از ضوابط و جدول مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@tax.gov.ir به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند مدیران کل امور مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

قوانین و مقررات مالیاتی انحلال شرکت ها

https://www.investopedia.com/terms/i/incometax.asp

0/5 (0 Reviews)
مشاوره مالیاتی فراز تکس
مشاوره مالیاتی فراز تکس

جهت ارائه خدمات بهتر و هزینه ی کمتر برای مودیان مالیاتی ، مشاوره مالیاتی آنلاین و ارتباط تلفنی رایگان در نظر گرفته ایم تا از این طریق پاسخگوی بسیاری از سوالات و مشکلات شما باشیم.

تقسیم ارث زوجه
مقالات
faraztax team

تقسیم ارث زوجه

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟ یکی از سوالات متداول نحوه تقسیم ارث زن است در این مطلب فروض مختلف تقسیم ارث همسر (منظور

ادامه مطلب
09122042250